ในวันพรุ่งนี้อาจมืดมิด, เจ็บปวด และยากลำบาก
เราอาจโซซัดโซเซหรือล้มลง แต่ดวงดาวส่องสว่างที่สุดยามเมื่อค่ำคืนนั้นมืดมิดที่สุด

— BTS, การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 75 (2020)

Letter from BTS

BTS ผู้ฝ่าทะลุป้อมปราการ GRAMMY คุณค่าเหนือการเป็นศิลปิน K-Pop กลุ่มแรก
BTS ผู้ฝ่าทะลุป้อมปราการ GRAMMY คุณค่าเหนือการเป็นศิลปิน K-Pop กลุ่มแรก
BTS ผู้ฝ่าทะลุป้อมปราการ GRAMMY คุณค่าเหนือการเป็นศิลปิน K-Pop กลุ่มแรก
BTS ผู้ฝ่าทะลุป้อมปราการ GRAMMY คุณค่าเหนือการเป็นศิลปิน K-Pop กลุ่มแรก
TXT เผยแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวัน และปณิธานในปี 2021