HYBE

สรุปอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ จาก Big Hit สู่ HYBE

ตลอดมา สิ่งที่เป็นแก่นแท้ของ Big Hit Entertainment คือ Music และ Artist — Music (บทเพลง) มีความหมายต่อผู้คนอย่างไร และ Artist (ศิลปิน) มีบทบาทอย่างไร — เพื่อถ่ายทอดความประทับใจผ่านบทเพลง ซึ่งเป้าหมายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับวงการเป็นแรงผลักดันสำคัญของ Big Hit แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปอันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงคือการสร้างประสบการณ์ให้แก่แฟนๆ มากขึ้นด้วยการคาดคะเนถึงความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสงสัยว่าแนวทางของสังกัดบันเทิงอย่าง Big Hit อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ประธานใหญ่ บังชีฮยอก และ Global CEO พาร์คจีวอน ได้ให้คำตอบต่อข้อสงสัยเหล่านั้นเอาไว้ว่า…

“สุดท้ายแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้คืองานเพลง และเป็นความหลากหลายของงานเพลง เรามองว่างานเพลงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรูปแบบที่หลากหลายให้กับชีวิตมากขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นที่มีต่อ งานเพลง, ศิลปิน และสังกัดบันเทิง เราจึงพยายามที่จะสร้างความหลากหลายของงานเพลงสู่หลากหลายแวดวงอย่างไร้ข้อจำกัด Big Hit มองว่าความหลากหลายของงานเพลง เป็นพรมแดนที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งชื่อของ Big Hit Entertainment นั้นมีข้อจำกัดที่จะอธิบายทุกสิ่งที่กล่าวมาไว้ได้หมด เราจึงมองว่าชื่อใหม่ที่เป็นสัญลักษณ์ของโครงสร้าง ที่สามารถรวบรวมธุรกิจที่เราทำอยู่ (อันได้แก่ โปรดักชั่นด้านเพลง, งานตีพิมพ์, งานพัฒนาศิลปินหน้าใหม่, งานบริหารจัดการและดูแลศิลปิน, ธุรกิจครบวงจร, ธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา, ธุรกิจแพลตฟอร์ม, ธุรกิจการศึกษา และอื่นๆ อีกมาย) อีกทั้งเชื่อมต่อและแผ่ขยายสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆ กันเป็นสิ่งที่จำเป็น”


เลือกอ่านตามหัวข้อ : โครงสร้างธุรกิจ | พันธกิจและวิสัยทัศน์ | อัตลักษณ์องค์กร | การแบ่งสัดส่วนอาคารสำนักงานใหม่

HYBE เป็นสัญลักษณ์ของ การเชื่อมต่อ (연결), การขยายตัว (확장) และความสัมพันธ์ (관계)

HYBE เปรียบเสมือนภาชนะใบใหญ่ที่มี Big Hit Entertainment อยู่ภายใน Big Hit Entertainment จะคงความเป็นตัวตนที่เป็นมาจนถึงปัจจุบันต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในฐานะหนึ่งในสังกัดของ HYBE ภายใต้ชื่อ ‘Big Hit Music’


โครงสร้างธุรกิจ (Business Framework)

HYBE ประกอบด้วย HYBE HQ (สำนักงานใหญ่) และ HYBE America

HYBE Labels

 • Big Hit Music (เดิม Big Hit Entertainment)
 • Belift Lab
 • Source Music
 • Pledis Entertainment
 • KOZ Entertainment
 • HYBE Labels Japan

HYBE Solutions: รับหน้าที่ในการสร้างสรรค์ธุรกิจลำดับที่ 2 และ 3 จากงานครีเอทีฟของแต่ละสังกัดย่อย

 • HYBE 360
 • HYBE EDU
 • HYBE IP
 • HYBE Solutions Japan
 • Superb
 • HYBE T&D Japan

HYBE Platforms

 • Weverse Company


พันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision)

Mission

우리는 음악으로 감동을 전하고 선한 영향력을 나누며 삶의 변화를 만들어 간다.

We Believe in Music. With music, we move people’s hearts, make a positive impact, and change people’s lives together.

มอบความประทับใจ, สร้างอิทธิพลที่ดี และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต ผ่านดนตรี

Vision

การก้าวขึ้นเป็นธุรกิจ บันเทิง · ไลฟ์สไตล์ · แพลตฟอร์ม อันดับหนึ่งของโลก

คำจำกัดความ บันเทิง·ไลฟ์สไตล์ (Entertainment Lifestyle) ของ HYBE?

ประสบการณ์ทุกอย่างที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่มีแหล่งกำเนิดมาจากงานเพลง อีกทั้งเพิ่มความสุขและความสะดวกสบายในชีวิต


อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)


ความหมายของสัญลักษณ์ H ในโลโก้ HYBE

บรรทัดห้าเส้น (오선보/Stave) ที่ลากยาวอยู่ในที่ว่างที่เต็มไปด้วยความเงียบกลายเป็นโน้ตเพลง (악보) ของ HYBE และเสียง (소리) ของ HYBE เริ่มต้นขึ้นบนบรรทัดห้าเส้นนี้ โน้ต (음) แต่ละตัวกลายเป็นพื้นฐานของ HYBE, ก่อตัวขึ้นเป็นคอร์ด (화음) และกลายเป็นบทเพลง (음악) และบทเพลงบทนี้ก็คือรากฐานของ HYBE เส้นนอนที่บีบอัดบรรทัดห้าเส้นเอาไว้ มีเส้นแบ่งห้องดนตรี (Bar) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเส้นตั้งในโน้ตเพลง เส้นๆ นี้ไม่ได้รับหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ทั่วไปที่อยู่กับที่ แต่ทำหน้าที่แผ่ขยายการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความยืดหยุ่น และเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

 • Primary Color: ◼︎ ◼︎ ◻︎ 
 • Accent Color: ◼︎ สีชื่อ Hyper Melon สื่อถึงวิธีคิดของ HYBE ที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและท้าทาย
 • Typeface: HYBE


การแบ่งสัดส่วนของอาคารสำนักงานใหม่ (New Office Space)

พื้นที่ที่มีความยืดหยุนได้ที่สะท้อนลักษณะพิเศษของสังกัดบันเทิง โดยการตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสารในแนวราบ, ความยืดหยุ่น และการเชื่อมต่อ ได้รับแรงบันดาลมาจากแนวคิด ‘Hyper Nomad’ โดยนักปรัชญาชาวอิตาลี Jacques Attali ที่สื่อถึง ‘ปัญญาชนผู้มีหัวคิดสร้างสรรค์ที่สร้างธุรกิจ และกระบวนทัศน์ใหม่ๆ’ อันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ซึ่งมีความสำคัญ พื้นที่ที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็น ‘พื้นที่ที่รวมเข้าด้วยกัน’ ไม่ใช่ ‘พื้นที่ที่นำมาวางรวมกัน’

พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำงาน, พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการสื่อสาร จะรวมตัวผู้คนมารวมตัวกันโดยปริยาย และสร้าง ชีวิตการทำงานในออฟฟิศที่อิสระ (Nomadic Office Life) พื้นที่สำนักงานแห่งใหม่ของ HYBE จึงประกอบไปด้วยพื้นที่ที่มีความหลากหลายตามความต้องการ และเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนอยากทำงานโดยสมัครใจ

พื้นที่ของ HYBE แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนโปรดักชั่นงานบันเทิง, ส่วนสำนักงาน และส่วนอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน ไล่ตามลำดับชั้น ดังนี้

 • ชั้น 1: ล็อบบี้
 • ชั้น 2-6: ส่วนโปรดักชั่นงานบันเทิง ประกอบด้วย สตูดิโอถ่ายทำ, สตูดิโอซ้อมเต้น, เลานจ์, พื้นที่เก็บเสื้อผ้า รองรับการใช้งานสำหรับแต่ละสังกัด

 • ชั้น 7: พื้นที่เก็บของ
 • ชั้น 8-16: ส่วนสำนักงาน


ฟีเจอร์สำคัญของส่วนสำนักงาน

 • Grid System & Mobile Racks: ชั้นวางที่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อจัดสรรพื้นที่ตามความต้องการในแนวกริด โดยสามารถสร้างห้องประชุมชั่วคราวด้วยการติดตั้งผนังกั้นและประตูได้ ซึ่งพื้นที่แต่ละชั้นมีการจัดวางผังที่เหมือนกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและใช้งาน
 • Open Space: พื้นที่แบบเปิด จองพื้นที่และที่นั่งผ่านแอปพลิเคชั่น
 • DALI System & Ceiling: ระบบไฟและฝ้าที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ ค่าดัชนีของสี (CRI) อยู่ที่ 90+ เพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตา
 • Seats & Chairs: ที่นั่งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ใช้เก้าอี้ทำงานแบรนด์ Aeron โดย Herman Miller และแบรนด์ Kevi Chair โดย Engelbrechts


ฟีเจอร์เสริมของส่วนสำนักงาน

 • บันไดที่เชื่อมทุกๆ 3 ชั้นเข้าด้วยกัน ระหว่างชั้น 8-10, ชั้น 11-13 (ส่วนฟิตเนส) และชั้น 14-16
 • บริเวณบันไดเชื่อมระหว่างชั้น 8-10 และชั้น 14-16 เป็นพื้นที่ห้องสมุดและเลานจ์ให้พนักงานได้พักผ่อนและสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการขึ้นลง

 • ชั้น 19: Forum พื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นถึงฝ้า 4 เมตร เป็นพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ทำงาน มีระบบม่านไฟฟ้าเพื่อแบ่งเป็นพื้นที่รองรับการจัดเวิร์คช็อปหรืออีเวนต์ของบริษัท, มีร้านกาแฟ HYBE FRITZ ซึ่งพาร์ทเนอร์ร่วมกับแบรนด์ FRITZ, ด้านนอกมีสวนสำหรับพักผ่อน (Outdoor Garden) ที่ปลูกต้นไม้ไว้กว่า 200 ต้นและมีความสูงถึง 6 เมตร

พิพิธภัณฑ์ HYBE INSIGHT: พื้นที่นำเสนอมุมมองของ HYBE ที่มีต่องานเพลง ผู้เยี่ยมชมสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมของดนตรีได้

ที่มา | Big Hit Labels
แปลจากเกาหลีและอังกฤษเป็นไทยโดย CANDYCLOVER

DMCA.com Protection Status

ทาง CANDYCLOVER มีความยินดีหากผู้อ่านเล็งเห็นประโยชน์ของคอนเทนต์นี้ และต้องการนำไปประกอบเอกสารหรือสื่อทางการศึกษา เผยแพร่ต่อบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงนำไปผลิตของที่ระลึก เช่น Giveaway สำหรับแจกฟรี มิใช่การจัดจำหน่าย

หากต้องการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง กรุณาติดต่อทางอีเมลล์ bts.candyclover@gmail.com และรอการตอบกลับที่ระบุว่าอนุญาตแล้วเท่านั้น ยกเว้นกรณีการนำข้อมูลที่ “แปล เรียบเรียง หรือจัดทำโดย CANDYCLOVER” ไปรีโพสต์ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รีโพสต์บนแฟนเพจ เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ด ที่มิใช่แพลตฟอร์มของ CANDYCLOVER พร้อมใส่เครดิตเองโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงนำไปเป็นคอนเทนต์ทางสื่อโทรทัศน์ หรือกระทำการใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายแอบอ้างผลงาน หากพบเห็นจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

หากท่านชื่นชอบคอนเทนต์ที่ CANDYCLOVER นำเสนอ สามารถให้การสนับสนุนพวกเราได้ง่าย ๆ เพียง 1.) ไม่สนับสนุนแอคเคาต์ที่แอบอ้างข้อมูลที่แปลโดย CANDYCLOVER 2.) รีพอร์ตแอคเคาต์ดังกล่าวผ่านระบบของแพลตฟอร์มที่ท่านพบเห็นโพสต์ที่เข้าข่าย โดยเลือกหัวข้อ “ละเมิดลิขสิทธิ์” 3.) สนับสนุนค่ากาแฟทาง Ko-fi หรือ Patreon

About the Author /

bts.candyclover@gmail.com

I go by the name Candy, a co-founder, admin, designer, translator, writer of and for CANDYCLOVER. I'm a graphic/UI designer and a self-taught Korean translator who's passionate about telling success stories of BTS in the form of mixed media from graphic to web-based experiences. Now, I'm also pursuing my career as a professional Korean translator. My recent book-length translation projects are: I AM BTS (TH Edition), BTS The Review (TH Edition) and more to come!

Post a Comment