[อัปเดตล่าสุด 4 พ.ค.] ย้อนดูไทม์ไลน์ประเด็นการรับราชการทหารที่เกี่ยวข้องกับ BTS

บทความนี้สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์เป็นภาษาไทยโดย CANDYCLOVER.COM รณรงค์ให้นำไปเผยแพร่เพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง และให้ความรู้ ความกระจ่างแก่ผู้ที่ทำให้ BTS เสื่อมเสียชื่อเสียง จากการส่งต่อข้อมูลเท็จด้วยเจตนามุ่งร้าย

ข้อควรรู้ก่อนอ่าน

เกณฑ์ละเว้นรับราชการทหารสำหรับผู้มีความเป็นเลิศด้านศิลปะและกีฬาที่สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศและทำคุณประโยชน์ด้านการเผยแพร่วัฒนนธรรม | ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานกำลังกองพลกองทัพแห่งเกาหลีใต้

 • ด้านศิลปะ | รายการการประกวดที่เป็นที่ยอมรับมีทั้งหมด 42 รายการ (แก้ไขล่าสุด 1 กรกฎาคม 2020)
  • ผู้แข่งขันในการประกวดดนตรีนานาชาติ 28 รายการ และการประกวดนาฏศิลป์ระดับนานาชาติ 9 รายการ ได้อันดับ 2 ขึ้นไป
  • ผู้แข่งขันในการประกวดในประเทศ 5 รายการ ได้อันดับ 1
  • ผู้ที่จบการศึกษาจากการอบรมในหลักสูตรทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Asset) เกิน 5 ปี
 • ด้านกีฬา (แก้ไขล่าสุด 30 มิถุนายน 2020)
  • ผู้แข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ได้อันดับ 3 ขึ้นไป
  • ผู้แข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์ ได้อันดับ 1

ยาวไปคงไม่ได้อ่าน? เรามีอินโฟกราฟิกสรุปสั้น ๆ มาให้แล้ว! กดดาวน์โหลดได้เลย!


ย้อนดูไทม์ไลน์ประเด็นการรับราชการทหารที่เกี่ยวข้องกับ BTS ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน

ปี 2017

เริ่มมีข้อเรียกร้องให้ละเว้น BTS จากการรับราชการทหาร ปรากฏบนบอร์ดของเว็บไซต์ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่เปิดให้ประชาชนส่งเรื่องร้องเรียน

ปี 2018

25 กรกฎาคม 2018 : นายฮาแท-กย็อง ส.ส. จากพรรคอนาคตอันชอบธรรมแห่งเกาหลีใต้ แสดงความเห็นในการประชุมเต็มคณะของรัฐสภาเกาหลีใต้ ระบุว่าเนื่องจากมีข้อเรียกร้องให้ละเว้น BTS จากการรับราชการทหาร จึงได้วิเคราะห์รายการแข่งขันระดับนานาชาติที่ให้สิทธิ์ละเว้นจากการรับราชการทหาร และพบปัญหาเรื่องความเสมอภาค “หากแข่งขันประเภทดนตรีคลาสสิก เช่น ไวโอลินหรือเปียโน ชนะที่ 1 ก็จะได้รับการละเว้น ในขณะที่การได้อันดับ 1 บนชาร์ต Billboard กลับไม่ได้ละเว้น เช่นเดียวกับการแข่งขันบัลเล่ต์ได้ที่ 1 ได้ละเว้น แต่แข่งขันบีบอยได้ที่ 1 ไม่ได้ละเว้น”

นายคีชานซู อธิบดีกรมสำนักงานกำลังกองพลกองทัพแห่งเกาหลีใต้ ตอบกลับว่า พวกตนและกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จะหารือและกำหนดขอบเขตของการละเว้นรับราชการทหาร และคงเป็นการยากหากไม่ได้ฉันทามติระดับชาติ ดังนั้นจึงจะลองไปทบทวนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

5 กันยายน 2018 : รัฐบาลจัดประชุมนัดหมายรับฟังความเห็นจากอุตสาหกรรมบันเทิงในกรณีการรับราชการทหาร

(สำนักข่าว Edaily) “BTS จะได้รับการละเว้นทหารหรือไม่..รัฐบาลรวบรวมประเด็นการเกณฑ์ทหารจากเหล่าศิลปินสมัยนิยม” รัฐบาลจัดประชุมนัดหมายรับฟังความเห็นจากอุตสาหกรรมบันเทิงเกี่ยวกับ ระยะเวลารับราชการทหารและการราชการทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับเหล่าคนบันเทิงและวงไอดอล หลังผู้คนให้ความสนใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารแก่เหล่าคนบันเทิง รวมถึง BTS ที่เพิ่งส่งอัลบั้มครองอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard 200 เป็นครั้งที่ 2 หรือไม่ รายชื่อสังกัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ได้แก่ SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, FNC Entertainment, Jellyfish Entertainment ฯลฯ พร้อมด้วยสหพันธ์สังกัดบันเทิงเกาหลี (KEMA) (ภายหลังพาดหัวข่าวนำชื่อ BTS ออกเปลี่ยนเป็น “★ จะได้รับการละเว้นทหารหรือไม่ฯ” พร้อมกับนำรายชื่อสังกัดบันเทิงที่เข้าประชุมครั้งนั้นออก อ่านเนื้อความเดิมก่อนแก้ไข)

8 ตุลาคม 2018 : BTS ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ด้านวัฒนธรรม ที่มอบแก่ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับวัฒนธรรมของคนในชาติและการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ปี 2019 

8 กันยายน 2019 : คณะทำงานเฉพาะกิจอันประกอบด้วยกระทรวงกลาโหม สำนักงานกำลังกองพลกองทัพ และกระทรวงวัฒนธรรมฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิรูปกฎหมายละเว้นรับราชการทหาร ได้ข้อสรุปว่า ให้ผู้มีความเป็นเลิศด้านศิลปะและกีฬาที่ชนะรางวัลจากการแข่งขันที่กำหนดไว้ในกฏหมายการรับราชการที่บังคับใช้อยู่ ให้ขอละเว้นจากการรับราชการทหารได้ (เนื้อหาของเกณฑ์ตามข้อมูลต้นบทความ) และมีมติไม่ขยายขอบเขตการละเว้นจากการรับราชการทหารที่เป็นอยู่เดิม

21 ตุลาคม 2019 : Big Hit Entertainment (ปัจจุบันคือ Big Hit Music) ปฏิเสธข้อความของ นายอันมินซอก รัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สังกัดพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลีใต้ ที่อ้างว่าหนึ่งในเมมเบอร์ BTS น่าจะเข้ารับราชการทหารในปี 2019 ว่าไม่เป็นความจริง

รัฐมนตรีอันมินซอก แสดงความเห็น “หากศิลปินจากศาสตร์ศิลปะขั้นสูง (วิจิตรศิลป์) แข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างน้อยอันดับ 2 จะได้รับการยกเว้นรับราชการทหาร แนวทางดังกล่าวถูกร่างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 1970 ในตอนนั้นศิลปะขั้นสูงและศิลปะสมัยนิยม (Pop Art) ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจน แต่ในเมื่อปัจจุบัน กำแพงระหว่างสองแวดวงถูกทำลายลงไปแล้ว  จึงไม่ถูกต้องนักที่จะไม่ให้ศิลปินในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมสมัยนิยมได้รับการละเว้นจากการรับราชการทหาร”

เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมฯ นายพัคยังอู เสริม “จริง ๆ แล้วประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกันมานานก่อนกรณี BTS แล้วว่าการให้ศิลปินสมัยนิยมได้ละเว้นจากการรับราชการทหารเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สำนักงานกำลังกองพลกองทัพและกระทรวงกลาโหมเองก็แสดงจุดยืนว่าต้องการให้ลดสิทธิ์การละเว้น  ในขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมฯ นั้นต้องการให้ขยายขอบเขตของสิทธิ์ให้ครอบคลุมบุคลากรฝ่ายวัฒนธรรมและกีฬาให้ได้มากขึ้น การแข่งขันด้านกีฬาและศิลปะคลาสสิก มีการจำแนกประเภทในระดับประเทศและนานาชาติอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ในขณะที่การกำหนดมาตรฐานของศิลปะสมัยนิยมนั้นทำได้ยาก เราได้พูดคุยและประชุมกับแวดวงศิลปะสมัยนิยมมาหลายครั้ง และพบว่าโจทย์ในทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ที่ยังรับราชการไม่เสร็จสิ้นจะมีอุปสรรคในการเดินทางไปทำการแสดงในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้เราจึงพูดคุยถึงแนวทางให้การสนับสนุนในแง่นั้นได้ร่วมกับสำนักงานกำลังกองพลกองทัพและกระทรวงกลาโหมเรื่อยมา”

ปี 2020

24 กุมภาพันธ์ 2020 : Jin ในงานแถลงข่าวอัลบั้ม Map of the Soul: 7 แสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับราชการทหาร “หลาย ๆ คนคงจะสงสัยกัน แต่อย่างที่ทราบกันดีว่ายังไม่มีการตัดสินใจใด ๆ ครับ อันที่จริงเป็นเรื่องที่ต้องพูดอย่างรอบคอบ ผมคิดว่าการเกณฑ์ทหารคือหน้าที่ ดังนั้นไม่ว่าเมื่อประเทศเรียกตัวเมื่อไหร่ ผมก็จะตอบรับ จนกว่าจะถึงตอนนั้นผมก็จะทำงานให้เต็มที่ครับ”

20 พฤศจิกายน 2020 : Jin ในงานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้ม BE แสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ที่เป็นข้อเถียงบนอินเตอร์เน็ต ณ ขณะนั้น “ผมมองว่าการรับราชการทหารเป็นเรื่องที่แน่นอนสำหรับเยาวชนเกาหลีครับ อย่างที่ผมพูดอยู่ทุกครั้งว่าเมื่อถึงคราวที่ประเทศเรียกรายงานตัว ไม่ว่าเมื่อไหร่ผมก็ตอบรับครับ เมื่อถึงเวลาและมีการเรียกรายงานตัว ผมก็จะไป เมมเบอร์เองก็พูดคุยเรื่องนี้กันเยอะ ทุกคนเองก็จะเข้ารับใช้ชาติครับ”

22 ธันวาคม 2020 : กระทรวงกลาโหมมีมติผ่านร่างแก้ไขกฎหมายรับราชการทหารบางส่วน อนุมัติให้ผู้มีความเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรมสมัยนิยม อันหมายถึงผู้ที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ด้านวัฒนธรรม สามารถขอผ่อนผันการรับราชการทหารได้จนถึงอายุ 30 ปี (ตามอายุสากล) หลังจากได้รับจดหมายรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 (ยังไม่ระบุวันที่)

ปี 2021

23 มิถุนายน 2021 : ร่างแก้ไขกฎหมายรับราชการทหารบางส่วนฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ รัฐมนตรีว่าการกระทวงกระทรวงวัฒนธรรมฯ เผยผ่านสื่อว่า หาก BTS ยื่นหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผัน จะรับรองให้อย่างแน่นอน (ณ ตอนนั้น BTS ยังไม่ได้ยื่นหนังสือ)

กรกฎาคม 2021 : เมมเบอร์ BTS ใช้สิทธิ์ยื่นขอผ่อนผันการรับราชการทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมอนุมัติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2020 ให้ผู้มีความเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรมสมัยนิยมขอผ่อนผันการรับราชการทหารได้ โดยหลังจากนั้นกระทรวงวัฒนธรรมฯ ได้ยื่นหนังสือรับรองไปยังกระทรวงกลาโหมตามไป ด้วยเหตุนี้ “เมมเบอร์ BTS ทุกคน” จึงผ่อนผันการรับราชการทหารได้จนถึงอายุ 30 ปี (ตามอายุสากล) โดย Jin จะทำกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2022 (ก่อนวันเกิด)

9 กันยายน 2021 : กระทรวงกลาโหมหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขร่างกฏหมายรับราชการทหารในเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก ให้การละเว้นจากการรับราชการทหารครอบคลุมบุคลากรในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมสมัยนิยม

25 พฤศจิกายน 2021 : กระทรวงกลาโหมหารือการแก้ไขร่างกฏหมายรับราชการทหารอีกครั้งแต่หาข้อสรุปไม่ได้ นอกจากนั้นยัง แสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว โฆษกกระทรวงฯ กล่าวถึงแนวโน้มทรัพยากรทหารที่ลดลงสืบเนื่องจากจำนวนประชากรที่ลดลงโดยฉับพลัน และการลงฉันทามติในสังคมต่อการรับราชการทหารอย่างเที่ยงธรรมว่า “เราต้องรอบคอบในเรื่องนี้” พร้อมระบุว่าจะดำเนินกระบวนการอภิปรายสาธารณะ อาทิ การทำประชาพิจารณ์และการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป

ปี 2022

1 เมษายน 2022 : ร่างแก้ไขกฎหมายรับราชการทหารยังคงค้างอยู่ที่คณะอนุกรรมการแก้ไขร่างฯ สังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งหมด 3 รายการ (ร่างดังกล่าวเสนอโดย นายอันมินซอก ส.ส.จากพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลีใต้, นายยุนซังฮยอน ส.ส.ไม่สังกัดพรรคการเมือง และนายซองอิลจง ส.ส.จากพรรคพลังประชาชนแห่งเกาหลีใต้) โดยหากได้มติเห็นชอบร่วมกันหลังผ่านการทำประชาพิจารณ์และการหารือระหว่างพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ศิลปินในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมสมัยนิยมก็จะได้สิทธิประโยชน์ภายใต้การละเว้นจากการรับราชการทหาร เช่น การปฏิบัติราชการในด้านศิลปะและกีฬา หรือการทำกิจกรรมอาสาสมัคร แทนการรับราชการทหาร

4 เมษายน 2022 : คณะกรรมาธิการการเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดี หารือแนวทางสนับสนุนแวดวงดนตรีสมัยนิยม ร่วมกับประธานกรรมการจากสังกัดบันเทิง ได้แก่ HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment และ MNH Entertainment

 • ก่อนหน้านั้น รายงานจาก Munhwa Ilbo ระบุว่า นายอันชอลซู ประธานกรรมาธิการการเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดี และคณะจากแผนกสวัสดิการสังคมและวัฒนธรรมจะเยือนสังกัด HYBE ในวันที่ 2 เมษายน 2022 โดยตัวแทนจากกรรมกาธิการรายหนึ่งกล่าวว่าจะมีการหารือในประเด็นการละเว้นรับราชการทหารของ BTS ร่วมกับ HYBE พร้อมทบทวนผลความสำเร็จระดับโลกของ BTS ในแง่ของกลยุทธ์ของอุตสาหกรรม และรับฟังเกี่ยวกับอุปสรรคของแวดวงวัฒนธรรม โดยจะจัดหาแนวทางในส่วนที่สามารถให้การสนับสนุนได้
 • ภายหลัง รายงานจาก Yonhap ระบุว่า นายอันชอลซู ไม่ได้มีการเอ่ยถึงประเด็นการละเว้นรับราชการทหารระหว่างการเยือนสังกัด HYBE เลย และแสดงความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจต้องหารือและตัดสินใจร่วมกับรัฐสภาในรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

10 เมษายน 2022 : 

 • CCO อีจินฮยองจาก HYBE ในงานแถลงข่าวโปรเจกต์ BTS THE CITY แสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับราชทหารของเมมเบอร์ BTS “ผมทราบว่าประเด็นการเกณฑ์ทหารสำคัญแค่ไหนในประเทศเกาหลี จึงต้องเอ่ยถึงอย่างระมัดระวัง ภายนอกนั้นยังมีสิ่งที่เข้าใจผิดกันอยู่ และให้ความสนใจว่าเรากำลังดำเนินการอะไรกันอยู่ ประเด็นเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของศิลปินของเราเป็นหน้าที่ที่บริษัทดำเนินการอยู่ เมมเบอร์ BTS บอกผ่าน HYBE มาหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วว่า จะตอบรับหากมีการเรียกตัว ซึ่งตอนนี้ความตั้งใจนั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทว่า ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ระบบรับราชการทหารเริ่มเปลี่ยนแปลงทีละน้อย จึงได้มีการหารือและเฝ้าติดตามร่วมกับบริษัท หลังทราบผลแก้ไขร่างกฎหมายฯ จากประชุมรัฐสภาครั้งนี้ ก็จะมีการหารือว่าจะจัดการต่อไปอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องตัดสินใจ ตลอดช่วงไม่กี่ปีมานี้ เราไม่สามารถคาดการณ์เวลาได้เพราะระบบการเกณฑ์ทหารมีการเปลี่ยนแปลง และเป็นความจริงที่ศิลปินเองก็ลำบากเพราะวางกำหนดการได้ยาก”
 • Jin ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต BTS Permission to Dance on Stage – LV แสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับราชทหาร “ผมพูดคุยประเด็นนี้กับบริษัทมาหลายครั้ง และพูดคุยกันว่าให้บริษัทรับมอบหมายไปให้มากที่สุด ผมคิดว่าสิ่งที่ได้พูดกับบริษัทไปก็จะกลายเป็นคำพูดของเราในไม่ช้า”

12 เมษายน 2022 : นายซองอิลจง ส.ส.พรรคพลังประชาชนเกาหลีแห่งเกาหลีใต้ เผยผ่านรายการวิทยุ YTN ว่าในกลางเดือนเมษายนจะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขร่างกฎหมายรับราชการทหารที่ได้ล้มเหลวไปเมื่อปลายปี 2021 อีกครั้ง โดยกำลังเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จ พร้อมแสดงความเห็นว่าการที่ BTS เชิดชูเกียรติยศเกาหลีขนาดนี้แต่ยังไม่ได้รับการละเว้นถูกมองเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย

18 เมษายน 2022 : จากการหารือการแก้ไขร่างกฎหมายรับราชการทหารเมื่อปลายปี 2021 ที่ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ ในครั้งนั้นรัฐสภาและกลาโหมระบุว่าจะมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน จนถึงตอนนี้ล่วงเลยมาแล้ว 5 เดือน ได้รับการยืนยันแล้วว่ายังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ สักรอบเดียว

20 เมษายน 2022 : นายอีจงซอบ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลของประธานาธิบดียุนซ็อกยอล กล่าวถึงข้อเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการให้รวมศิลปะวัฒนธรรมสมัยนิยมในขอบเขตการราชการทหารทางเลือกว่า จะต้องคำนึงความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการทหารและทรัพยากรทหารที่ลดลง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การละเว้นลดลงนั้น จำเป็นต้องพิจารณาการขยายขอบเขตการละเว้นอย่างรอบคอบ

28 เมษายน 2022 : สมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลี (KMCA) ออกแถลงการณ์ เรียกร้องขอโอกาสที่เป็นธรรมให้กับบุคลากรด้านศิลปินวัฒนธรรมสมัยนิยมอีกครั้ง “พิจารณาจากการหารือเกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหารที่ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการลงความเห็นต่อการแก้ไขร่าง เราขอเรียกร้องอย่างจริงจังให้ฝ่ายปกครองหาข้อสรุปในประเด็นนี้ไม่ให้ล่าช้าไปมากกว่านี้”

4 พฤษภาคม 2022 : นายฮวังฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมฯ จัดงานแถลงข่าว ณ ศูนย์ราชการกรุงโซล เรียกร้องให้มีการแก้ไขร่างกฏหมายรับราชการทหาร เพื่อก่อตั้งระบบใหม่สำหรับบุคลากรด้านศิลปะ ในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมสมัยนิยม

ความตอนหนึ่งจากนายฮวังฮี “เราให้สิทธิ์ละเว้นจากการรับราชการทหารแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาแล้ว เช่น ศิลปิน นักกีฬา ผู้ได้รับปริญญาบัตร จากปี 2019 มีบุคลากรได้รับสิทธิ์ละเว้นในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (2009-2019) ถึง 133,869 ราย โดยเป็นศิลปินและนักกีฬา 484 ราย เราได้มอบโอกาสแก่อัจฉริยบุคคลผู้นำศักยภาพอันเป็นเลิศมาใช้เผยแพร่คุณงามความดีให้กับประเทศ ให้ส่งเสริมประเทศได้มากยิ่งขึ้นด้วยการรักษาความสามารถนั้นไว้โดยที่หน้าที่การงานไม่หยุดชะงัก ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะเรามั่นใจว่า การปฏิบัติงานของพวกเขาเหล่านี้โดยไม่หยุดพัก จะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ระดับชาติมากยิ่งขึ้น แต่ในวันนี้ ไม่ว่าผลงานที่เหล่าบุคลากรด้านศิลปะวัฒนธรรมสมัยนิยมสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาตินั้นแจ่มชัดมากเพียงไร การปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกลับทำให้พวกเขาต้องหยุดพักจากหน้าที่การงานของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายระดับชาติ การไม่ได้มอบโอกาสเหล่านี้ให้กับบุคลากรด้านศิลปะวัฒนธรรมสมัยนิยม ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากอดีตอย่างมากอาจเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม สาเหตุที่ได้จัดเตรียมวาระนี้ขึ้นมาในวันนี้นั้น ก็เป็นเพราะผม (นายฮวังฮี) เชื่อว่าต้องมีใครสักคน เปล่งเสียงที่น่าเชื่อถือในสถานการณ์ที่มีเสียงสนับสนุนและคัดค้านต่อการเกณฑ์ทหารของเมมเบอร์ BTS บางส่วนที่จวนเจียนเข้ามาทุกที ในยามนี้ที่มีความอ่อนไหวต่อประเด็นความเป็นธรรม ผมที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลับไปเป็นนักการเมืองในไม่กี่วันหลังจากนี้ ต้องอาศัยการพินิจพิจารณาและความกล้าหาญพอสมควร ซึ่งผมก็มีดุลยพินิจว่า จำเป็นต้องมีช่องทางที่สามารถเป็นหลักประกันความยั่งยืนของประเทศมหาอำนาจทางวัฒนธรรมให้ได้มากยิ่งขึ้น”

แปลและเรียงเรียงจากเกาหลีเป็นไทยโดย CANDYCLOVER

DMCA.com Protection Status

ทาง CANDYCLOVER มีความยินดีหากผู้อ่านเล็งเห็นประโยชน์ของคอนเทนต์นี้ และต้องการนำไปประกอบเอกสารหรือสื่อทางการศึกษา เผยแพร่ต่อบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงนำไปผลิตของที่ระลึก เช่น Giveaway สำหรับแจกฟรี มิใช่การจัดจำหน่าย

หากต้องการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง กรุณาติดต่อทางอีเมลล์ bts.candyclover@gmail.com และรอการตอบกลับที่ระบุว่าอนุญาตแล้วเท่านั้น ยกเว้นกรณีการนำข้อมูลที่ “แปล เรียบเรียง หรือจัดทำโดย CANDYCLOVER” ไปรีโพสต์ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รีโพสต์บนแฟนเพจ เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ด ที่มิใช่แพลตฟอร์มของ CANDYCLOVER พร้อมใส่เครดิตเองโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงนำไปเป็นคอนเทนต์ทางสื่อโทรทัศน์ หรือกระทำการใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายแอบอ้างผลงาน หากพบเห็นจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

หากท่านชื่นชอบคอนเทนต์ที่ CANDYCLOVER นำเสนอ สามารถให้การสนับสนุนพวกเราได้ง่าย ๆ เพียง 1.) ไม่สนับสนุนแอคเคาต์ที่แอบอ้างข้อมูลที่แปลโดย CANDYCLOVER 2.) รีพอร์ตแอคเคาต์ดังกล่าวผ่านระบบของแพลตฟอร์มที่ท่านพบเห็นโพสต์ที่เข้าข่าย โดยเลือกหัวข้อ “ละเมิดลิขสิทธิ์” ขอบคุณค่ะ

About the Author /

bts.candyclover@gmail.com

I go by the name Candy, a co-founder, admin, designer, translator, writer of and for CANDYCLOVER. I'm a graphic/UI designer and a self-taught Korean translator who's passionate about telling success stories of BTS in the form of mixed media from graphic to web-based experiences. Now, I'm also pursuing my career as a professional Korean translator. My recent book-length translation projects are: I AM BTS (TH Edition), BTS The Review (TH Edition) and more to come!