รายละเอียดฟรีคอนเสิร์ต BTS ‘Yet To Come’ in Busan

BTS หนึ่งในทูตกิตติมศักดิ์สนับสนุนการประมูลเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก 2030 ณ พูซัน ประเทศเกาหลีใต้ เตรียมจัดฟรีคอนเสิร์ตที่พูซัน BTS Yet To Come in Busan ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2022 แบ่งออกเป็น ส่วนหน้างาน (In-person) ที่สนามกีฬา Busan Asiad Main Stadium รองรับผู้ชมจำนวน 100,000 ราย, ส่วนถ่ายทอดสด (LIVE PLAY) ที่ที่จอดรถกลางแจ้งท่าเรือนานาชาติพูซัน (Busan Port International Passenger Terminal Outdoor Parking Lot) จำนวน 10,000 ราย และถ่ายทอดสดออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน Weverse, Zepeto และ NAVER NOW (ยังไม่มีรายละเอียดส่วนถ่ายทอดสดออนไลน์เพิ่มเติม)

BTS: Yet To Come in Busan


จองบัตรสำหรับสมาชิกอาร์มี่ออฟิเชียล

ส่วนหน้างาน (In-person)

จำกัดสิทธิ์สุ่มบัตรสำหรับผู้เป็นสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียลเท่านั้น โดยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบัตรเมื่อเป็นผู้โชคดีที่ถูกสุ่มและยืนยันสิทธิ์แล้ว และสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียลจะต้องมีอายุครอบคลุมไปจนถึงวันจัดคอนเสิร์ต เฉพาะสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียลที่ไม่ได้รับสิทธิ์จากส่วนหน้างานเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ลงชื่อสำรองที่นั่งในส่วนถ่ายทอดสด (LIVE PLAY)

 • เปิดลงชื่อทาง Weverse: 30 สิงหาคม 14:00น. – 1 กันยายน 13:59น. (เวลาไทย)
 • ประกาศผลและยืนยันการจอง Interpark: 7 กันยายน 14:00น. – 8 กันยายน 13:59น. (เวลาไทย) | ลิงก์จอง
 • ตรวจสอบผลการจองทาง Interpark: 19 กันยายน 8:00น. (เวลาไทย) เป็นต้นไป
  • บัตรโซนยืน ระบุโซนที่ได้และลำดับเข้าโซนรอเข้าคอนเสิร์ตที่หน้าบัตร
  • บัตรโซนนั่ง ระบุโซนและเลขที่นั่ง

รายละเอียดผังคอนเสิร์ตส่วนหน้างาน

 • โซนยืนจำกัดสำหรับสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียลเท่านั้น แบ่งเป็นโซน G01 ถึง G08 บนพื้นที่ราบที่ไม่มีสโลป
 • บัตรที่ถูกยกเลิกจากรอบสุ่มสำหรับสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียล จะสามารถจองได้ในรอบบุคคลทั่วไป
 • ผังคอนเสิร์ตใช้เป็นแนวทางในการจองบัตร ขนาดและตำแหน่งของเวทีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระหว่างคอนเสิร์ต จะมีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพไปด้วย ดังนั้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หน้างานจึงมีโอกาสบดบังทัศนียภาพในการรับชม
ผังคอนเสิร์ตส่วนหน้างาน (In-person)

ส่วนถ่ายทอดสด (LIVE PLAY) ในกรณีไม่ได้รับสิทธิ์จากส่วนหน้างาน (In-person)

 • ยืนยันสิทธ์ล่วงหน้าทาง Interpark: 14 กันยายน 14:00น. – 23 กันยายน 13:59น. (เวลาไทย)
  • เฉพาะสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียลไม่ได้รับสิทธิ์สุ่มส่วน In-person เท่านั้นที่จะสำรองที่นั่งส่วน LIVE PLAY ได้ ทั้งนี้หากไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะไม่มีสิทธิ์สำรองที่นั่งส่วน LIVE PLAY เช่นกัน
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับอาร์มี่ออฟฟิเชียลทาง Interpark: 23 กันยายน 18:00น. – 27 กันยายน 17:59น. (เวลาไทย) | ลิงก์สำรองที่นั่ง
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับบุคคลทั่วไปทาง Interpark: 30 กันยายน 18:00น. – 14 ตุลาคม 17:59น. (เวลาไทย) | ลิงก์สำรองที่นั่ง

รายละเอียดผังคอนเสิร์ตส่วนถ่ายทอดสด

 • โซนนั่งแบ่งเป็นโซน A1 ถึง G6 เป็น เป็นเก้าอี้นั่งระบุที่บนพื้นที่ราบที่ไม่มีสโลป
 • ระหว่างคอนเสิร์ต จะมีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพไปด้วย ดังนั้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หน้างานจึงมีโอกาสบดบังทัศนียภาพในการรับชม
ผังที่นั่งส่วนถ่ายทอดสด (LIVE PLAY)
มุมมองโซนนั่งส่วนถ่ายทอดสด (จากโซน D06)

รายละเอียดทั่วไป

 • จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์/คน
 • ลงชื่อใช้สิทธิ์ของสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียลทาง Weverse → ยืนยันสิทธิ์และตรวจสอบการจองทาง Interpark
 • ต่างชาติที่ไม่ได้พำนึกในเกาหลี/ไม่มีบัตรต่างด้าว แนะนำให้สมัครแอคเคาต์ Interpark Global
 • สมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียลลงชื่อในรอบสุ่มได้เพียง 1 ครั้ง (ต่อแอคเคาต์ที่เป็นสมาชิกฯ) ในเวลาใดก็ได้ในช่วงเปิดลงชื่อ
 • ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิดที่ใช้ทาง Interpark และในหนังสือเดินทางจะต้องตรงกัน
 • ต้องใช้ 1 แอคเคาต์ Weverse (ที่เป็นสมาชิกอาร์มี่ออฟิเชียล) ต่อ 1 แอคเคาต์ Interpark
 • ตรวจสอบผลสุ่มในเมนู My Events ในหน้าแอปพลิเคชัน Weverse
 • หากเป็นผู้โชคดีที่ถูกสุ่ม (ได้รับสิทธิ์) จะต้องยืนยันการจองทาง Interpark ในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นสิทธิ์ที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะ
 • ไม่สามารถย้ายโซนหรือที่นั่งได้

จองบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป

ส่วนหน้างาน (In-person)

จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์/คน หากได้รับสิทธิ์จากรอบสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียลแล้ว จะไม่สามารถจองบัตรในรอบนี้ได้ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปจองบัตร 1) บัตรโซนยืนที่เหลือจากรอบสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียล และ 2) บัตรโซนนั่งแบบระบุที่นั่ง

 • จองบัตรทาง Interpark: 19 กันยายน 18:00น. – 14 ตุลาคม 13:59น. (เวลาไทย)

ส่วนถ่ายทอดสด (LIVE PLAY)

 • สำรองที่นั่งทาง Interpark: 30 กันยายน 18:00น. – 14 ตุลาคม 13:59น. (เวลาไทย)

รายละเอียดทั่วไป

 • สำรองที่นั่งด้วยแอคเคาต์ Interpark เท่านั้น
 • ต่างชาติที่ไม่ได้พำนึกในเกาหลี/ไม่มีบัตรต่างด้าว แนะนำให้สมัครแอคเคาต์ Interpark Global

การจัดส่งบัตรและรับบัตรหน้างาน

 • ผู้ถือบัตรทุกโซนจะต้องใช้บัตรคอนเสิร์ตตัวจริงในการเข้างาน โดยผู้จัดจะเริ่มจัดส่งบัตรตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน เป็นต้นไป (สำหรับผู้ที่จองบัตรจากหน้า Interpark เกาหลี ส่วนต่างชาติที่จองบัตรจากหน้า Interpark Global จะต้องรับบัตรที่หน้างานเท่านั้น)
 • เฉพาะผู้ที่จองบัตรหลังวันที่ 21 กันยายน เท่านั้นที่จะเลือกได้ว่าจะรับบัตรหน้างานหรือจัดส่ง
 • ผู้ที่จองบัตรมาจากออนไลน์ไม่สามารถยกเลิกบัตรในระหว่างจัดส่งบัตรได้ หากต้องการยกเลิกจะต้องติดต่อ Customer Service ของ Interpark และทำการยกเลิกในช่วงที่กำหนดเท่านั้น
 • หากการจัดส่งบัตรถูกตีกลับในกรณีที่ไม่มีผู้รับ (สำหรับผู้พำนักในเกาหลี) หรือไม่ได้รับบัตรจนถึงก่อนวันคอนเสิร์ตหนึ่งสัปดาห์ จะต้องไปรับบัตรที่หน้างานในวันจัดคอนเสิร์ต
 • ในการรับบัตรตัวจริง จะต้องนำประวัติการจอง (ปรินท์หรือเปิดจากโทรศัพท์มือถือ) และหนังสือเดินทางตัวจริงไปใช้ในการยืนยันตัวตน โดยจะได้รับบัตรหากข้อมูลการจองจาก Interpark ตรงกับในหน้าหนังสือเดินทาง
 • หากมารับบัตรหน้างานเลยช่วงเวลาทำการ จะไม่สามารถเข้าชมคอนเสิร์ตได้ และไม่สามารถยกเลิกได้
 • ผู้ถือบัตรจะต้องรับบัตรด้วยตัวเอง ไม่สามารถรับแทนกันได้

บัตรทางมือถือ (QR Code) และการเข้างาน (สำหรับโซนยืนเท่านั้น)

 • บัตรคอนเสิร์ตทางมือถือ (Mobile Ticket) จะออกในรูปแบบ QR Code จากการจองผ่าน Interpark โดยสามารถเซฟเป็นรูปลงเครื่องได้
 • เช็กผลการจองบัตรในประวัติการจองที่หน้า Interpark My Page
 • หากยกเลิกบัตร จะไม่สามารถใช้ระบบบัตรทางมือถือได้

เวลาทำการ และเวลาเข้าชมคอนเสิร์ต (15 ต.ค.)

 • บูธรับบัตรคอนเสิร์ตและยืนยันตัวตน: 11:00น. (เวลาเกาหลี) – 30 นาทีหลังคอนเสิร์ตเริ่ม
 • เวลาเปิดให้เข้าโซนรอก่อนเข้าโซนยืน: 14:30น. (เวลาเกาหลี)
 • เวลาเข้าคอนเสิร์ตสำหรับโซนยืนและโซนนั่ง: 16:00น. (เวลาเกาหลี) – จนจบคอนเสิร์ต
 • คอนเสิร์ตเริ่ม: 18:00น. (เวลาเกาหลี)

ขั้นตอนการเข้าโซนนั่ง

 • ผู้ถือบัตรโซนนั่งเริ่มเข้าคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่เวลา 16:00น. (เวลาเกาหลี) ให้ไปตามสัญลักษณ์และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หน้างาน
 • ผู้ถือบัตรโซนนั่งจะต้องนั่งในที่นั่งที่ระบุตามหน้าบัตร

ขั้นตอนการเข้าโซนยืน

 • ผู้ถือบัตรโซนยืนต่อแถวตามลำดับที่แสดงบนบัตร เมื่อได้เข้าสู่โซนยืนแล้วจะรับชมที่บริเวณได้ก็ได้ในโซนยืน
 • เมื่อยืนยันตัวตนและได้รับริสต์แบนด์แล้ว ให้ไปยังโซนรอตามสัญลักษณ์และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หน้างาน โดยต้องเข้าโซนรอก่อนเริ่มคอนเสิร์ตสามชั่วโมงครึ่ง
 • ผู้ถือบัตรโซนยืนจะได้เข้าคอนเสิร์ตก่อนเริ่มคอนเสิร์ตสองชั่วโมงตามลำดับที่แสดงบนบัตร เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันคอนเสิร์ต
 • ผู้ถือบัตรโซนยืนจะต้องมาตรงเวลา มิฉะนั้นจะได้เข้าคอนเสิร์ตเป็นลำดับสุดท้าย
 • ผู้ถือบัตรจะต้องอยู่ภายในโซนของตัวเอง และไม่สามารถย้ายไปยังโซนอื่นในคอนเสิร์ตได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถเก็บของใช้ส่วนตัวไว้ในล็อกเกอร์ที่มีบริการภายนอกได้ ล็อกเกอร์มีจำนวนจำกัด หากต้องการใช้ล็อกเกอร์จะต้องมาล่วงหน้าก่อนเวลา

รายละเอียดการใช้ล็อกเกอร์

 • ราคา 3,000 วอน (รับเฉพาะเงินสด)
 • เปิดให้ใช้บริการตั้งแต่ 6 ชั่วโมงก่อนเริ่มคอนเสิร์ต 6 ชั่วโมงจนถึง 30 นาทีหลังคอนเสิร์ตเริ่ม
 • รับของที่ฝากในล็อกเกอร์ภายใน 2 ชั่วโมงหลังคอนเสิร์ต
 • ควรเก็บของมีค่าไว้กับตัว เพราะผู้จัดจะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีลักขโมยหรือของใช้สูญหาย

การเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ

ไม่มีที่จอดรถบริการ และไม่อนุญาตให้รถยนต์ส่วนตัวเข้าบริเวณสถานที่จัดทั้ง 2 ที่

 1. Busan Asiad Main Stadium
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน: สาย 3 สถานี Sports Complex ทางออก 9 หรือ สถานีซาจิก ทางออก 1
  • รถประจำทาง: สาย 10, 33-1, 54, 57, 83-1, 111-1, 210
 1. Busan Port International Passenger Terminal Outdoor Parking Lot
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน: KTX สถานีคยองบู ทางออก 9 และข้ามถนนมายังท่าเรือพูซัน
  • รถประจำทาง: สายท่าเรือนานาชาติพูซัน 5-1, 42, 1004 และสายสถานีพูซัน ประตูหลัง 5-1

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ควรทราบ

 1. ผู้เข้าชมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในสถานที่จัดคอนเสิร์ตตลอดเวลา ยกเว้นระหว่างทานอาหารหรือดื่มน้ำ
 2. ภายในสถานที่จัดคอนเสิร์ตจะมีการบังคับใช้นโยบายป้องกัน COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
 3. ผู้เข้าชมจะต้องมีบัตรคอนเสิร์ตเพียง 1 ใบ/คน และหนังสือเดินทางติดตัวในการยืนยันตัวตน
 4. หากทำบัตรคอนเสิร์ตตัวจริงหาย ชำรุด หรือถูกขโมย จะไม่สามารถออกบัตรใหม่ได้ และหากไม่มีบัตรคอนเสิร์ตตัวจริงมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้างาน
 5. หากชื่อบนหนังสือเดินทางไม่ตรงกับชื่อผู้จองบัตร จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้างานแม้จะมีบัตรก็ตาม
 6. ผู้เป็นสมาชิกอาร์มี่ออฟฟิเชียลจะต้องแสดงบัตรสมาชิก (ใช้บัตรสมาชิกตัวจริงหรือบัตรสมาชิกรูปแบบดิจิตอลทาง Weverse ก็ได้)
 7. สำหรับต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางในการยืนยันตัวตน หากพำนักอยู่ในเกาหลีสามารถใช้ได้ทั้งหนังสือเดินทางหรือบัตรต่างด้าว
 8. เมื่อคอนเสิร์ตเริ่มแล้ว สามารถเข้าออกสถานที่จัดได้โดยแสดงบัตรคอนเสิร์ตและหนังสือเดินทาง
 9. อนุญาตให้นำน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มบรรจุในขวดพลาสติก, แก้วพลาสติก หรือแก้วกระดาษ ที่มีปริมาณน้อยกว่า 500 มิลิเมตรเข้างานได้
 10. ไม่อนุญาตให้นำอาหารจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่จัดงาน รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด, ขวดแก้ว, กระป๋อง, ลูกโป่ง, เลเซอร์, ประทัด, วัตถุอันตราย, อาวุธหรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น, เครื่องเสียง เช่น แตรและนกหวีด, โดรนและของเล่นบังคับด้วยรีโมต, อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงมืออาชีพทุกประเภทพร้อมอุปกรณ์เสริม เช่น ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์จัดแสง เลนส์ขนาดใหญ่ ฯลฯ, อุปกรณ์เชียร์ที่บดบังทัศนียภาพในการรับชมของผู้อื่น, สัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา), อุปกรณ์ติดล้อทุกชนิด เช่น กระเป๋าเดินทาง จักรยาน สกู๊ตเตอร์ สเกตบอร์ด อุปกรณ์เคลื่อนที่อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (ยกเว้นเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ)
 11. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กรุณาหลีกเลี่ยงการเยือนสถานที่จัดคอนเสิร์ตหากไม่มีบัตร
 12. ห้ามจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายรอบสถานที่จัดคอนเสิร์ต มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
 13. ห้ามจัดอีเวนต์ส่วนตัวที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น การแจกของ การทำการแสดง ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้ชม
 14. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เช่น วิ่งเป็นกลุ่มรอบสถานที่จัดคอนเสิร์ต
 15. หากมีฝนตก คอนเสิร์ตจะยังดำเนินต่อไป และไม่สามารถยกเลิกบัตรจากกรณีฝนตกได้
 16. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามสภาพแวดล้อม รวมถึงกรณีฝนตก ผู้จัดจะแจ้งให้ทราบในเช้าวันจัดคอนเสิร์ต
 17. แนะนำให้พกเสื้อกันฝนและเสื้อผ้าสำรองเตรียมไว้ในกรณีอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้พกร่มคันใหญ่เข้างาน

ที่มา | Weverse

About the Author /

bts.candyclover@gmail.com

I go by the name Candy, a co-founder, admin, designer, translator, writer of and for CANDYCLOVER. I'm a graphic/UI designer and a self-taught Korean translator who's passionate about telling success stories of BTS in the form of mixed media from graphic to web-based experiences. Now, I'm also pursuing my career as a professional Korean translator. My recent book-length translation projects are: I AM BTS (TH Edition), BTS The Review (TH Edition) and more to come!

Post a Comment