หลังจากที่ TOMORROW X TOGETHER หรือ TXT เดบิวต์ในเดือนมีนาคม ปีที่ผ่านมา พวกเขาแต่งแต้มหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างสุดความสามารถ TOMORROW X TOGETHER

คุณค่าและศักดิ์ศรีของงานประกาศรางวัลเจิดจรัสที่สุดเมื่อมีความเที่ยงธรรม และงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards ครั้งที่ 34 ก็รักษาศีลธรรมนั้นไว้ได้ งานประกาศรางวัล Golden Disc Awards ครั้งที่ 34