ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

BTS สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงบวกในพูซานและโซลกว่า 4.813 แสนล้านวอน

ศาสตราจารย์ พยอนจูฮยอน จากทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกาหลึ (Korea University) เผยผ่านรายงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงบวก (Economic Effect) จากอีเวนท์ของ BTS: มุ่งเน้นที่งานแฟนมีทติ้งครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นในพูซานและโซล ว่างานแฟนมีทติ้งจำนวน 4 รอบในสองพื้นที่ ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมแล้วราว 4.813 แสนล้านวอน

จากข้อมูลข้างต้น แฟนมีทติ้ง BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP] รอบวันที่ 15-16 มิ.ย. ที่จัดขึ้นทึ่ Busan Asiade Auxiliary Stadium ในพูซาน สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจราว 1.355 แสนล้านวอน และแฟนมีทติ้งรอบวันที่ 22-23 ในเดือนเดียวกันที่ Seoul Olympic Gymnastics Stadium สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงบวกราว 3.458 แสนล้านวอน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

พยอนจูฮยอน จากทีมคณาจารย์ คำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยแจกแจงรายได้ในประเทศจากส่วนต่างๆ เช่น กำไรของบริษัทที่หักลบค่าใช้จ่ายจากยอดขายบัตรคอนเสิร์ตและสินค้าออฟฟิเชียล, ค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์, ค่าแรงในการจัดงาน, ค่าที่พักของศิลปิน, รายได้ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ จากผู้เข้าร่วมแฟนมีทติ้งที่เสียค่าใช้จ่ายในการพักแรมและบริโภค, ค่าคมนาคมของผู้เข้าร่วมแฟนมีทติ้ง และค่าเตรียมการ เป็นต้น

สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยอ้อม อนุมานได้ว่าเป็นผลกระทบที่จะตามมาเป็นระลอก เช่น การเกิดการบริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจจากการมีแฟนมีทติ้ง, การประชาสัมพันธ์พื้นที่ผ่านการมาเยือนซ้ำ, การเพิ่มปริมาณของอุปสงค์การท่องเที่ยว เป็นต้น

ผลที่ตามมาสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงราว 3.45 หมื่นล้านวอน จากแฟนมีทติ้งที่พูซานที่มีผู้ชมโดยรวมกว่า 4.2 หมื่นคน และผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยอ้อมราว 1.01 แสนล้านวอน รวมทั้งสิ้น 1.355 แสนล้านวอน

ตัวเลขดังกล่าวเทียบเท่า 1.6% ของ ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภูมิภาค (GDPR) จำนวน 83 ล้านล้านวอนเมื่อปีที่ผ่านมาของเขตปกครองพิเศษพูซาน หมายความว่า การแสดงแฟนมีทติ้งของ BTS ตลอด 2 วัน สามารถแทนที่กิจกรรมการผลิตทั้งหมดของกิจการห้างร้านและครัวเรือนได้เป็นระยะเวลา 6 วัน

หรือหากเปรียบเทียบกับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาขาติพูซาน (Busan International Film Festival) ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 10 วันในเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ก็อาจอนุมานได้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าวคิดเป็น 5.5 เท่าต่อเทศกาลดังกล่าว 1 วันเลยเช่นกัน

ที่มา | Yonhap News
แปลจากเกาหลีเป็นไทยโดย CANDYCLOVER

About the Author /

bts.candyclover@gmail.com

I go by the name Candy, a co-founder, admin, designer, translator, writer of and for CANDYCLOVER. I'm a graphic/UI designer and a self-taught Korean translator who's passionate about telling success stories of BTS in the form of mixed media from graphic to web-based experiences. Now, I'm also pursuing my career as a professional Korean translator. My recent book-length translation projects are: I AM BTS (TH Edition), BTS The Review (TH Edition) and more to come!